{ Vcabulary Card } mountain
 
 
  a land mass that projects well above its surroundings; higher than a hill
The Rocky Mountains
part of speech
موقعه من الكلام
التدريب العملي و النقاش
إختبار المجموعة
 
 
  التسجيل   الشات رئيسية الموقع المنتدى